دکتر رضا روشن روان

فلوشیپ کولورکتال


               
  • آموزش ویزیت غیر حضوری
  • ویزیت غیر حضوری
  • مقالات

در تاریخ رزرو شده حضور شما حداقل ۱۵ دقیقه قبل از نوبت تعیین شده الزامی می باشد ،

در صورت بروز تأخیر از طرف شما نوبت شما توسط منشی تعیین خواهد شد

خیابان چمران، گلستان شرقی، ساختمان آپادانا، طبقه ۵

درباره من

دکتر رضا روشن روان